ใบสมัครสมาชิกสมาคม

ไฟล์ word คลิกที่นี้

กรณีบัตรหายหรือชำรุด

– ให้ส่งภาพถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป พร้อมเขียนบันทึกแจ้งความประสงค์ว่าขอทำบัตรใหม่ และค่าธรรมเนียมทำบัตรใหม่ 100 บาท   มาที่สมาคมฯ
– โดยซื้อดาร์ฟธนาคาร สั่งจ่าย/หรือโอนเงินค่าบำรุงสมาชิกเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 142 – 0 – 29557 – 8 ในนาม (“สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข”) พร้อมสลิปการโอนเงินส่งให้สมาคมฯ

– ถ้าสมาชิกมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้แจ้งมาให้สมาคมฯ ทราบด้วย