พิธีวางพานพุ่ม วันพยาบาลแห่งชาติ ร่วมกับสภาการพยาบาล ณ ลานอนุสาวรีย์พระบรมรูป พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566