ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกอาจารย์พยาบาลและพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2565-2566

ประกาศผลการตัดเลือกอาจารย์และพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2565-2566 และขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับรางวัลอาจารย์พยาบาล/พยาบาลดีเด่น และประชุมวิชาการของกองการพยาบาล เรื่อง พลังพยาบาลเพื่อสุขภาพคนไทย (Nurses Together: A Force for Thai Health) ในวันที่ ๙ สิงหาคม 256๖ เวลา ๗.30 – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ณ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่