ติดต่อ

 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

The Nurse Alumni Association of the Ministry of Public Health

อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตึก 4 ชั้น 7  ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000

โทร./แฟกซ์  0 – 2590 – 1834

http://www.tnaph.org

ติดต่อเรื่องงานวิจัยผ่านอีเมลล์

E-mail  : n.tnaph@gmail.com

ติดต่องานสมาชิก วิจัย พยาบาลดีเด่น

E-mail  : tnaph.moph@gmail.com

ถาม-ตอบ ผ่าน FACEBOOK  :  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

คลิกแผนที่เพื่อดูเส้นทาง