การมอบทุนการศึกษาของชมรมคลังสมอง

การมอบทุนการศึกษาของชมรมคลังสมอง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ให้กับนักศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 1 วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาเขต นนทบุรี โดยมี ผศ.พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ ประธานชมรมคลังสมองฯ เป็นประธานมอบทุน