ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข นำโดย ดร.ดาราพร คงจา นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหาร นำเสนอผลสรุปการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องชะอำ รร. รีเจนท์ ชะอำบีช จ.เพชรบุรี โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เข้ารับฟังและได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการทำแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ของสบช.ในปี 2564

1 2 3 4 5 7