ข่าวประชาสัมพันธ์

การมอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก

ปี พศ. 2564 นี้ มีสมาชิกที่เสียชีวิตและสมาคมฯ ได้ส่งมอบเงินสวัสดิการ ช่วยเหลือให้กับญาติ โดยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเกษีญรอายุราชการ  และล่าสุด เราได้สูญเสียสมาชิกอีก 1 ท่าน  นางสาวกวินนา  แก้วพิมาย พยาบาลวิชาชีพ สำเร็จการศึกษาเมื่อปีพศ.2560  และปฏิบัติงาน ที่ รพ.ชุมพวง จ นครราชสีมา โดย ทำงานหนัก จนล้มป่วย มีอาการ ไข้สูง ท้องเสีย และมีปอดติดเชื้อ และต้องเสียชีวิต  สมาคมฯ และสมาชิกทุกคน ขอแสดงความเสียใจกับญาติ และเพื่อนๆ ร่วมงานทุกคน และได้ประสานงานกับหน่วยงานและญาติเพื่อมอบเงินสวัสดิการ ต่อไป ขอเป็นกำลังใจ ให้กับสมาชิก และให้ดูแลสุขภาพของท่านเพื่อตัวท่านและครอบครัวที่รักทุกคน

สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564

สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก

1 2 3 4 9