ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าฯ ช่วงวิกฤตการณ์ COVID 19

การพิจารณาการสนับสนุน ทุนวิจัย ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อได้รับมติผลการพิจารณา จะติดประกาศ ให้ทราบต่อไป

กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID19

            ดร.ดาราพร  คงจา นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดทำถุงยังชีพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ในกับประชาชนในสถานการณ์ COVID19  โดยร่วมกับสมาคมศิษย์วิทยาับพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  และเราจะผ่านวิกฤต COVID 19 ไปด้วยกัน

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาจารย์และพยาบาลดีเด่น และการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2563

ประกาศ สมาคมฯ คัดเลือกพยาบาลดีเด่นและสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย   แบบ ว. 1    คลิกที่นี่   ไฟล์  MS, Word     และ   ไฟล์  PDF ประกาศระเบียบการขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2563   ไฟล์  MS, Word    และ  ไฟล์  PDF ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครคัดเลือกพยาบาลดีเด่น 

1 2 3 4 7