สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564