สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมงานทำบุญ 100 วัน อาจารย์ผกา เศรษฐจันทร ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

คลิกดูกำหนดการทำบุญ 100 วัน  อ.ผกา เศรษฐจันทร