ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำป๊ 2562 วิทยาลัยพยาบาล สมาคมศิษย์เก่า วพบ.กรุงทพ ร่วมกับกองการพยาบาล รพราชวิถี

 

 

 CNEU 19 หน่วย   คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด และลงทะเบียนได้ที่นี่