Home 2018

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

Facebook feed

4 months ago
หมอหัวใจนักเพลง เบิร์ด อัครพล 【Official MV】

ขอขอบคุณ สำหรับบทเพลงดีดี จากพี่น้องชาวสาธารณสุข https://youtu.be/zSQw8qjPFQc

ขอเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ทางสายงานด้านสุขภาพ ... See more

4 months ago

4 months ago
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

จาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

เตือนภัยสุขภาพ

4 months ago
กดดู รู้โรค

ด้วยความห่วงใย #โรงพยาบาลเชียงคำจังหวัดพะเยา

ควัน ฝุ่น pm2.5 เล็กแต่ร้าย

« 1 of 138 »

 ดร. ดาราพร   คงจา
 นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

พันธกิจ
Image is not available
บริหารกิจการ
บริหารกิจการของสมาคม
ให้องค์กรตัวแทนวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติ
Image is not available
วิชาการและวิชาชีพ
สนับสนุนส่งเสริม
พัฒนาวิชาชีพ
และวิชาการ
Image is not available
ศูนย์รวมสมาชิก
เป็นศูนย์รวมของมวลสมาชิก
สร้างเสริมความสามัคคี
เชิดชูเกียรติ
Image is not available
สร้างเครือข่าย
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
อย่างทั่วถึงทุกระดับ
และทุกภาค
Slider
แผนยุทธศาสตร์
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
1 ส่งเสริมสนับสนุนชี้นำและพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสุขภาวะและวัฒนธรรม
2 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาชีพและวิชาการ กับองค์กรวิชาชีพการพยาบาลระดับชาติและนานาชาติ
3 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ครอบคลุมสมาชิกและทันต่อสถานการณ์
4 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสมาคมให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสมาชิกและเครือข่ายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

Slider
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider
Copyright © 2017
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตึก 4 ชั้น 7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Webmaster
sopapan Sa-ard
sopapan.so@gmail.com
Contact
website : www.tnaph.org
Email : n.tnaph@gmail.com
0-2590-1834
Slider