Home 2018

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
เป็นศูนย์รวมของมวลสมาชิก สร้างเสริมความสามัคคี
เชิดชูเกียรติ ส่งเสริมวิชาชีพ วิชาการ
และเป็นองค์กรระดับชาติและนานาชาติ
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคัดเลือกอาจารย์และพยาบาลดีเด่นและการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2561

สอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยงานบริการสุขภาพและสถาบันการศึกษา หรือจากเว็บไซต์สมาคมฯ  facebook สมาคมศิษย์เก่าฯ ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2561           จดหมายแจ้งหน่วยงานเพื่อคัดเลือกสมาชิก รางวัลอาจารย์และพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561 ประกาศการมอบทุนสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2561 

Facebook feed

1 day ago

ชอบทำบุญ เชิญทางนี้ค่ะ "ธารน้ำใจสู่...รพ.แม่สะเรียง"

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 day ago

อย. แจง ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 day ago

16 มีนาคม 2561 #วันนอนหลับโลก อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 day ago
สำนักสารนิเทศ

รมว.สธ. ... See more

วันนี้ (16 มีนาคม 2561) ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 30 »

 ดร. ดาราพร   คงจา
 นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

พันธกิจ
Image is not available
บริหารกิจการ
บริหารกิจการของสมาคม
ให้องค์กรตัวแทนวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติ
Image is not available
วิชาการและวิชาชีพ
สนับสนุนส่งเสริม
พัฒนาวิชาชีพ
และวิชาการ
Image is not available
ศูนย์รวมสมาชิก
เป็นศูนย์รวมของมวลสมาชิก
สร้างเสริมความสามัคคี
เชิดชูเกียรติ
Image is not available
สร้างเครือข่าย
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
อย่างทั่วถึงทุกระดับ
และทุกภาค
Slider
แผนยุทธศาสตร์
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
1 ส่งเสริมสนับสนุนชี้นำและพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสุขภาวะและวัฒนธรรม
2 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาชีพและวิชาการ กับองค์กรวิชาชีพการพยาบาลระดับชาติและนานาชาติ
3 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ครอบคลุมสมาชิกและทันต่อสถานการณ์
4 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสมาคมให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสมาชิกและเครือข่ายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

Slider
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider
Copyright © 2017
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตึก 4 ชั้น 7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Webmaster
sopapan Sa-ard
sopapan.so@gmail.com
Contact
website : www.tnaph.org
Email : n.tnaph@gmail.com
0-2590-1834
Slider