สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562