ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล

สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลระดับเขตและจังหวัด ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล ดร.กาญจนา จันทร์ไทย เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล” โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความความเข้าใจหลักการ และแนวคิดการพัฒนาระบบบริการร่วมกับคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ (CSO , CHRO , CIO) ณ ห้องประชุมโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย