ดร.ดาราพร คงจา นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะคณะกรรมการตัดสินรางวัลศรีสังวาย์ ร่วมแสดงความยินดีในงานประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ ผลงานดี วิชาการ สมคุณค่า พยาบาลไทยครั้งที่ 4 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ รร.เบอร์เครีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ