คณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ ปีพศ.2564-2568 เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเกษมสุข กฟผ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา