ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ “ปฎิรูปพยาบาลไทย ทศวรรษพยาบาลปฐมภูมิสู่ความยั่งยืนของระบบสุขภาพประชาชน” และมอบโล่รางวัลพยาบาลดีเด่น ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด็นส์ กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน 2,300 บาท สนใจ ติดต่อขอรายละเอียดที่ชมรมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งประเทศไทย