กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID19

            ดร.ดาราพร  คงจา นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดทำถุงยังชีพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ในกับประชาชนในสถานการณ์ COVID19  โดยร่วมกับสมาคมศิษย์วิทยาับพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  และเราจะผ่านวิกฤต COVID 19 ไปด้วยกัน